Alleenstaande moeder

March 23, 2016

Mag ik een daverend applaus voor de alleenstaande moeder?

Alleenstaande moeder, baby's, coach, eenzaamheid, geen roze wolk, lifecoach moeders, mama's, Onbegrip, Postnatale depressie, Single moms

Het wordt te weinig gezegd, dus vindt ik dat er meer aandacht moet komen voor de alleenstaande moeders onder ons. Ik neem namelijk heel diep mijn pet af voor deze groep sterke mama’s. De moeders die elke avond in hun eentje het avondritueel bestieren. Elke dag opnieuw de spagaat tussen werk, kindjes, school en opvang proberen te overbruggen. Waar de meeste moeders die in een relatie zitten, dit al zwaar zat vinden (inclusief ondergetekende), doen deze alleenstaande moeders dit dag in, dag uit alleen. It takes a village to raise a child, maar zij hebben een dergelijke village vaak niet.

Diverse oorzaken

De redenen, waarom je als vrouw single mom wordt of bent, zijn legio. Soms begin je aan een zwangerschap, vol vertrouwen en geluk. Jullie zijn een gelukkig stel in een stabiele relatie en jullie wilden niets liever dan samen een kindje krijgen. Toch loopt jullie relatie op de klippen. Of je bent inmiddels veertig en hebt de juiste man nog niet ontmoet en moeder worden is je ultieme wens. Of je bent na een one night stand per ongeluk zwanger geworden en de vader is in geen velden of wegen te bekennen.  Of je partner is overleden en je bent ineens alleen achtergebleven samen met je kindje(s). Er zijn talloze voorbeelden met hetzelfde resultaat: je bent een alleenstaande moeder.

Hulde voor de alleenstaande moeder

Waar wij vrouwen in een goede relatie nog wel eens klagen over onze man die niet genoeg doet in het huishouden doet of het verschonen van poepluiers probeert te ontwijken, staan deze alleenstaande mama’s er echt helemaal in hun eentje voor. Ik heb zo ontzettend veel respect voor deze moeders! Een alleenstaande moeder is niet alleen een soort bedrijf dat nooit ophoudt, ze krijgt ook nog al eens te maken met vooroordelen. Want waarom is ze eigenlijk een alleenstaande moeder? Wilde de vader haar soms niet meer? Was ze “lastig? Of kon ze geen partner aan zich binden om een kindje mee te krijgen en moest ze het daarom maar alleen doen? Allerlei impertinente vooroordelen en vragen, als je het mij vraagt.

Soms loopt het leven net even anders

Ik denk dat geen enkele alleenstaande moeder het ooit van te voren zo had bedacht. Persoonlijk, denk ik dat elke moeder, vroeger dezelfde droom had als wij allemaal. Een huisje, een partner en een baby. Daarom vind ik ook dat we de alleenstaande moeder wat meer mogen ondersteunen in haar leven als mama, maar ook in haar strijd tegen de vooroordelen. Soms heb je de dingen die in je leven gebeuren, niet in de hand. Sterker nog: ik denk dat de meeste dingen in het leven je grotendeels overkomen. Terwijl wij allemaal doen alsof we de touwtjes in handen hebben en de boel kunnen controleren. “Life is what happends to you, while you’re busy making other plans”, zei John Lennon ooit. I rest my case.

Ondersteun de alleenstaande mama zoveel mogelijk!

Laten we de alleenstaande moeder prijzen en motiveren. Zullen we haar onze hulp aanbieden? Een keertje op haar kindje(s) passen, zodat ze iets leuks voor zichzelf kan doen? Of een pan met eten langsbrengen, zodat ze dit een keer niet zelf hoeft te bereiden. Laten we de single moms het gevoel geven, dat ze trots mag zijn op zichzelf, als moeder. Zij krijgt niet zo vaak complimenten als wij en hoort het immers een stuk minder vaak . Positieveer de alleenstaande moeder als je haar tegenkomt, vertel haar hoe sterk je haar vindt en wie weet maak je haar hele dag weer goed. Misschien is haar zelfbeeld wat aan de lage kant en fleurt ze hier helemaal van op. Kleine moeite, groot gemak.

Wil je hulp?

Ben je alleenstaande moeder en heb je hier moeite mee? Merk je dat je je soms eenzaam voelt en graag eens met iemand over dit soort dingen wil praten? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl

[:en]It is not being said enough, so I think that more attention should be given to single mothers among us. I make a huge bow for this group of strong moms. They are the mothers who run the evening ritual on their own every evening. Who try to bridge the gap between work, children, school and daycare every day. Where most mothers who are in a relationship, find this difficult as it is (including me, myself and I), these single mothers do this day in, day out All. By. Themselves! It takes a village to raise a child, but they often do not have a village at all.

Different reasons

The reasons why you become or are a single mom, are plenty. Sometimes you get blessed with a pregnancy, you two are full of confidence and happiness. You are a happy couple in a stable relationship and you wanted nothing more than to have a baby together. Yet, your relationship is falling apart. Maybe, you are now forty years of age and have not yet met the right man and becoming a mother is your ultimate wish. You might have gotten pregnant by accident after a one night stand and the father is nowhere to be seen. Or, your partner has passed away and you are all of a sudden a widow with one or more kids. There are countless examples with the same result: you are a single mother.

So much respect for the single moms

While us women who are in a good relationship, sometimes complain about how our husbands don’t pick up their socks or that they try to avoid changing diapers, these single mothers are on their own 24/7. I have so much respect for these moms! A single mother is not just like a company that never closes, she also has to deal with prejudices. Because:  why is she a single mother to begin with? Did the father not want her anymore? Was she “complicated to deal with”? Or was she “unable to commit to a partner” to have a child with her and therefore had to do it alone? These are all kinds of impertinent prejudices and questions, if you ask me.

You imagined it all so differently

Exceptions aside, I don’t think most single mothers had ever planned it like this, up front. Personally, I think most moms, used to have the same dream when we were little. Which includes a nice house, a partner and a baby. That is why I also think that we can support the single mother a little more in her life and in her role as a mom. But, also in her fight against all the prejudice she encounters. Sometimes, you do not control the things that happen in your life. In fact, I think that most things in life just happen to you. While we all pretend that we are in the drivers’ seat and are able to control everything in our lives. “Life is what happends to you, while you’re busy making other plans”, John Lennon once said. I rest my case.

Support the single mom as much as possible!

Let’s praise and motivate the single mother. Can we please all offer her some help? For example, looking after her kid (s) sometime, so she can do something nice for herself? Or bring a dish with food, so that she doesn’t have to prepare it herself. Let’s praise the single mother and give her positive feelings about herself. So, she feels that she can be proud of herself, as a mother. The single mom doesn’t receive as many compliments as we do. After all, she will hear the cheering on, a lot less often then we do. Motivate the single mother when you meet her, tell her how strong you thinks she is and who knows, you can make her entire day. Maybe her self-esteem is a little on the low side and your compliments will probably boost it completely. It is a small effort for you, but it will have a great and positive impact on her. Let’s all support and cheer the single moms out there on, fellow mama’s!

Do you want support?

Are you a single mother and do you struggle with it on a daily basis? Do you notice that you sometimes feel lonely and that you would like to talk to someone about it all? Please e- mail to info@froufroubegeleiding.nl. I will help you find the positivity back and restore your self esteem.

 

let's
connect

on Instagram

@geenrozewolk